Επικοινωνία

 

Γραφείο Τύπου
detoxevents@gmail.com

 
 

Για όλες τις υπόλοιπες ερωτήσεις
mgtliveevents@gmail.com